addtv.jpg

Flere annoncører er på vej tilbage til tv

I en tid, hvor mange annoncører forsøger at optimere deres ROI gennem precision targeting på digitale medier, ser vi en tendens til, at flere og flere internationale annoncører har indset, at kortsigtet digital annoncering, ikke er svaret på alt.

Det mest kendte eksempel er P&G, der i 2017 flyttede 200 mio. dollars væk fra ineffektiv digital markedsføring og tilbage til dækningsmedia – herunder tv - ”due to bots and brand safety concerns”.

Et nyere eksempel er Monster.com, der efter et årti uden tv nu øger annonceandelen på de traditionelle medier betydeligt. Dette i en erkendelse af, at de har forsømt at vedligeholde deres brand og i stedet fokuseret på en digital strategi med 100 procent fokus på kortsigtet salg.

Det er gået op for flere annoncører, at en snæver taktisk digital annoncering løfter den kortsigtede ROI, men at der skal mere til, hvis man ønsker at styrke forretningen og skabe en langsigtet ROI. For at styrke forretningen er det nødvendigt at ramme alle købere i kategorien og dermed have mere fokus på høj reklamedækning (Byron Sharp, How Brands Grow) og ikke bare køre re-targeting og Facebook-reklamer til de personer, der tidligere har klikket på ens reklamer.

Tilsvarende viser en undersøgelse fra UBS, at 51 procent af annoncørerne forventer at gå tilbage til et større budget på tv. Der er ligeledes blevet spurgt til baggrunden for dette skift, og her har klassiske dyder fra tv-mediet været afgørende:

  • Højere dækning
  • Øget mærkekendskab
  • Annonceringsmiljø i høj kvalitet
  • ROI
Graf.png (3)

Vis kilder

Kontakt

For yderligere information kontakt

Jesper Theilgaard

Strategic Business Manager

e-mail: jthe@tv2.dk

mobil: 30100131