Teglholmen.jpg

TV 2 er klar med priser og betingelser for 2021

TV 2 er klar med priser og betingelser for 2021

Kære annoncører og samarbejdspartnere!

Et helt ubegribeligt turbulent år går snart på hæld, et år hvor vi alle hver især har kæmpet som små heste i en meget uforudsigelig tid. Jeg vil gerne takke alle for samarbejdet, som jeg synes i år i særlig grad har udmærket sig ved en stor gensidig forståelse for hinandens aktuelle situation - og et fælles ønske om at få det bedst mulige ud af tingenes tilstand.

Og det er faktisk lykkedes i langt de fleste tilfælde, bl.a. fordi danskerne i stor stil har søgt mod TV 2s platforme, hvorfor vi igen i år har kunnet tilbyde jer en stærk dækning og høj værdi for medieinvesteringen.

Men det er uomtvisteligt en speciel tid, vi befinder os i, og der er ingen tvivl om, at markedet - og dermed også økonomien - er mere uforudsigelig end nogensinde før på grund af den aktuelle coronasituation og dens eventuelle fremtidige konsekvenser. 

Og det er netop med den store usikkerhed for øje, at vi har besluttet at tænke vore samhandelsbetingelser for 2021 en del anderledes end normalt. Hverken TV 2 eller jer annoncører har nemlig nogen interesse i, at vi upfront slår nogle streger som efterfølgende viser sig at være i ubalance i forhold til den aktuelle udbuds-/efterspørgselssituation, og derfor vil vores priser og betingelser for 2021 primært være baseret på en fleksibel og markedsdrevet prisdannelse, som afhængig af den aktuelle situation i en given måned vil bestemme den faktiske, markedsbestemte prisudvikling.

Det er et forhold, som alle er bedst tjent med, og derfor reguleres vores listepriser kun marginalt med 3-3,5 procent, mens resten, som nævnt, baseres på markedssituationen.

De mere præcise detaljer omkring ovenstående og øvrige mindre justeringer i vores samhandelsbetingelser for 2021 er nu tilgængelige på "Priser tv2media".

God læselyst - vi ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde i det kommende år, og I ønskes alle en rigtig glædelig jul, når vi kommer så langt.

Mvh.

Peter Olafsson