Hvilke reklamekanaler.jpg

Tv-reklamer er uden sidestykke den reklamekanal, som bedst fanger befolkningens opmærksomhed

Kun fem procent af den danske befolkning over 18 år ytrer, at de ikke ser tv, men mange er alligevel af den opfattelse, at eksempelvis unge slet ikke ser tv mere.

Ifølge data fra YouGov Profiles er det dog kun 8,3 procent af de 18-35-årige, der angiver, at de aldrig ser tv.  92 procent af de 18-35-årige ser altså stadig tv. Det står i skærende kontrast til fordommen om, at tv er en død sild. Når de unge ser tv, er de specielt glade for at se comedy. Hele 45 procent ytrer, at comedy er en genre, de typisk ser, hvorimod tallet for den generelle befolkning er 34 procent.

Hvilke medier fanger din opmærksomhed?

Ser man på spørgsmålet "Hvilke af følgende reklamekanaler tror du har størst chance for at fange din opmærksomhed?" (fra YouGov Profiles), så mener hele 23 procent af de 18-35-årige, at tv-reklamer er et af disse medier, hvilket er på niveau med reklamer på websites/apps/sociale medier (pop up/bannerreklamer mv.)

I befolkningen 18+ er det hele 28 procent, der mener, at tv-reklamer har størst chance for at fange deres opmærksomhed, efterfulgt af reklamer på websites/apps/sociale medier med kun 16 procent.

Altså er tv-reklamer uden sidestykke det medie, som bedst fanger befolkningens opmærksomhed!!!

 

Base: 5.400 Interview i aldersgruppen 18+ (Heraf 1.150 interview i aldersgruppen 18-35 år)

Kilde: YouGov Profiles 03.07.2022

Kontakt

Kontakt TV 2 Reklamesalg hvis du vil vide mere om dine muligheder for annoncering på en af TV 2 platforme