EKSPONERINGSPAKKER OG KONTAKTPRISER

Prisen på 1.000 eksponeringer er i 2022 at betragte som et forhandlingsbaseret årligt bud, som aftales med TV 2 ifm. indgåelsen af en årsaftale. For annoncører, der ikke har en rettidig indgået årsaftale, afgives et forhandlingsbaseret bud på 1.000 eksponeringer (CPM pris) ad-hoc inden kampagnestart.

VALGFRIT BUD PÅ ORDRENIVEAU

Der kan i 2022 afgives et ekstra bud på den årlige forhandlingsbaserede kontaktpris i årsaftalen. Buddet, som valgfrit kan påføres en eller flere ordrer i en given måned, indregnes i den endelige kontaktpris, der indgår i stacking processen i denne måned (se nedenfor).

CPM PRIS MODEL

Den pris, som en given kampagne indkøbes til, afhænger af, hvilken kanallevering der ønskes, hvilken måned, kampagnen ønskes indrykket i, samt af, hvilket TV 2 eksponeringsprodukt, der er valgt.

Den CPM pris, som er aftalt for 2022 danner dermed udgangspunkt for den endelige CPM pris på kampagneniveau.


CPM bud x valgfrit bud x Produktindeks x Månedsindeks x Leveringsindeks (Zulu/Charlie) Spotindeks = Endelig CPM


LEVERING PÅ EKSPONERINGSKAMPAGNER TIL 2022

Eksponeringskampagner leveres tværgående på TV 2s kanaler. Den præcise levering afhængig af leveringsvalg. For levering med enten TV 2 m. Charlie eller TV 2 m. Zulu gælder, at kampagnerne leveres på TV 2, TV 2 regionalt (Q1 2022), FRI, Sport og Sport X samt enten Zulu eller Charlie . Charlie eksponeringskøb leveres alene på Charlie, og kun på rene eksponeringskampagner (dvs. ingen 3-1, Off-prime eller Classic).

PRODUKTINDEKS

PRODUKT 2022 Indeks
TV 2 Eksponering 128
TV 2 Eksponering 3:1 108
TV 2 Classic 97
TV 2 Eksponering Off-prime 84
TV 2 Eksponering 3:1 Off-prime 75

MÅNEDSINDEKS

MÅNED

INDEKS 2022 

STARTUGE 2022

Januar

74 1

Februar

79 5

Marts

89 9

April

110 14

Maj

120 18

Juni

107 22

Juli

65 27

August

105 31

September

120 35

Oktober

123 40

November

122 44

December

93 48

TV 2 forbeholder sig ret til at justere indeks med op til 10 indeks point.


LEVERINGSVALG

ZULU / CHARLIE

INDEKS 2022

TV 2 m. TV 2 Charlie

94

TV 2 m. TV 2 Zulu

115

Charlie

94

STACKING PROCES

Efter deadline for måneds booking stackes alle eksponeringskampagner efter kontaktpris. Såfremt udbud er mindre end efterspørgsel, får de kampagner, der er indkøbt til de laveste CPM priser, ikke plads i den pågældende måned.

For kampagner, der ikke initialt har fået plads pga. stor efterspørgsel og lav kontaktpris, gælder, at der som alternativ kan vælges andre TV 2 produkter (jf. produktindeks), der ikke er udsolgt.

I fald alle TV 2’s eksponeringsprodukter skulle være udsolgt i en given måned, vil der i mange tilfælde være mulighed for køb af Specifics.

ENDELIG PRISSÆTNING

Da den endelige prisfastsættelse er underlagt udbud/efterspørgselsvilkår, giver TV 2 ingen former for prisgaranti på årsbasis.

Kampagnepriser er først endelige efter deadline for månedsbooking og efterfølgende stacking.

ØVRIGE TILBUD

TV 2 tilbyder også andre muligheder for at imødekomme den enkelte annoncørs ønsker. Kontakt TV 2 Reklamesalg og hør nærmere om:

  • Performance-aftaler
  • National og regional annoncering
  • Alment velgørende og humanitære foreninger mv.
  • Skæv/begrænset distribution
  • Programpakker
  • Kontinuerlige partnerskaber

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.