x factor 207619.jpg

EKSPONERINGSPAKKER OG KONTAKTPRISER

Prisen på 1.000 eksponeringer er i 2020 at betragte som et forhandlingsbaseret bud, som aftales med TV 2 ifm. indgåelsen af en årsaftale. For annoncører, der ikke har en rettidig indgået årsaftale, afgives et forhandlingsbaseret bud på 1.000 eksponeringer (CPM pris) ad-hoc inden kampagnestart.

CPM PRIS MODEL

Den pris, som en given kampagne indkøbes til, afhænger af, hvilken kanallevering der ønskes, hvilken måned, kampagnen ønskes indrykket i, samt af, hvilket TV 2 eksponeringsprodukt, der er valgt.

Den CPM pris, som er aftalt for 2020 danner dermed udgangspunkt for den endelige CPM pris på kampagneniveau.


CPM bud x Leveringsindeks (Zulu/Charlie) x Månedsindeks x Produktindeks x Spotindeks = Endelig CPM


Det forhandlingsbaserede bud (CPM) ganges med 4 forskellige indeks afhængig af leveringsvalg, måned der annonceres i, valgt produkt, samt valgt spotlængde.

LEVERINGSVALG

ZULU / CHARLIE

INDEKS 2020

TV 2 m. TV 2 Charlie

94

TV 2 m. TV 2 Zulu

115

MÅNEDSINDEKS

MÅNED

INDEKS 2020 

STARTUGE 2020

Januar

73

1

Februar

78

6

Marts

89

10

April

110

14

Maj

120

19

Juni

105

23

Juli

67

27

August

103

32

September

120

36

Oktober

124

40

November

122

45

December

93

49

PRODUKTINDEKS

PRODUKT 2020 Indeks
TV 2 Eksponering 121
TV 2 Eksponering 3:1 101
TV 2 Classic 95
TV 2 Eksponering Off-prime 79
TV 2 Eksponering 3:1 Off-prime 71

TV 2 forbeholder sig ret til at justere ovennævnte indeks med op til 10 indeks point.

STACKING PROCES

Efter deadline for måneds booking stackes alle eksponeringskampagner efter kontaktpris. Såfremt udbud er mindre end efterspørgsel, får de kampagner, der er indkøbt til de laveste CPM priser, ikke plads i den pågældende måned.

For kampagner, der ikke initialt har fået plads pga. stor efterspørgsel og lav kontaktpris, gælder, at der som alternativ kan vælges andre TV 2 produkter (jf. produktindeks), der ikke er udsolgt.

I fald alle TV 2’s eksponeringsprodukter skulle være udsolgt i en given måned, vil der i mange tilfælde være mulighed for køb af Specifics.

BANKEN, TV

Banken bruges i 2020 kun til værdien af eventuelle underleveringer samt reguleringer. For underleveringers overførsel til banken gælder en bagatelgrænse på kr. 2.000,- og tilgodehavender på mindre end kr. 2.000,- bortfalder. Indeståender i banken skal senest være brugt den 30. november 2020, og kun eventuelle underleveringer fra december 2020 kan overføres til 2021.

Indeståender i tv-banken kan ikke overføres til TV 2’s digitale bank.

Alle bankindeståender, som anvendes på kampagner i 2020 fratrækkes på faktura.

ØVRIGE TILBUD

TV 2 tilbyder også andre muligheder for at imødekomme den enkelte annoncørs ønsker. Kontakt TV 2 Reklamesalg og hør nærmere om:

  • Performance-aftaler
  • National og regional annoncering
  • Alment velgørende og humanitære foreninger mv.
  • Skæv/begrænset distribution
  • Programpakker
  • Kontinuerlige partnerskaber

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.