EKSPONERINGSPAKKER OG KONTAKTPRISER

Prisen på 1.000 eksponeringer er i 2021 at betragte som et forhandlingsbaseret bud, som aftales med TV 2 ifm. indgåelsen af en årsaftale. For annoncører, der ikke har en rettidig indgået årsaftale, afgives et forhandlingsbaseret bud på 1.000 eksponeringer (CPM pris) ad-hoc inden kampagnestart.

CPM PRIS MODEL

Den pris, som en given kampagne indkøbes til, afhænger af, hvilken kanallevering der ønskes, hvilken måned, kampagnen ønskes indrykket i, samt af, hvilket TV 2 eksponeringsprodukt, der er valgt.

Den CPM pris, som er aftalt for 2021 danner dermed udgangspunkt for den endelige CPM pris på kampagneniveau.


CPM bud Produktindeks x Månedsindeks x Leveringsindeks (Zulu/Charlie) Spotindeks = Endelig CPM


Det forhandlingsbaserede bud (CPM) ganges med 4 forskellige indeks afhængig af valgt produkt, måned der annonceres i, leveringsvalg, samt valgt spotlængde.

LEVERING PÅ EKSPONERINGSKAMPAGNER TIL 2021

Eksponeringskampagner leveres tværgående på TV 2s kanaler. Den præcise levering afhængig af leveringsvalg. For levering med enten TV 2 med Charlie eller TV 2 med Zulu gælder, at kampagnerne leveres på TV 2, TV 2 regionalt, FRI, Sport og Sport X samt enten Zulu eller Charlie. Charlie eksponeringskøb leveres alene på Charlie, og kun på rene eksponeringskampagner (dvs. ingen 3-1, Off-prime eller Classic).

PRODUKTINDEKS

PRODUKT 2021 Indeks
TV 2 Eksponering 125
TV 2 Eksponering 3:1 105
TV 2 Classic 98
TV 2 Eksponering Off-prime 82
TV 2 Eksponering 3:1 Off-prime 73

MÅNEDSINDEKS

MÅNED

INDEKS 2021 

STARTUGE 2021

Januar

73 1

Februar

78 5

Marts

89 9

April

110 13

Maj

120 18

Juni

105 22

Juli

67 26

August

103 31

September

120 35

Oktober

124 40

November

122 44

December

93 48

TV 2 forbeholder sig ret til at justere indeks med op til 10 indeks point.


LEVERINGSVALG

ZULU / CHARLIE

INDEKS 2021

TV 2 m. TV 2 Charlie

94

TV 2 m. TV 2 Zulu

115

Charlie

94

STACKING PROCES

Efter deadline for måneds booking stackes alle eksponeringskampagner efter kontaktpris. Såfremt udbud er mindre end efterspørgsel, får de kampagner, der er indkøbt til de laveste CPM priser, ikke plads i den pågældende måned.

For kampagner, der ikke initialt har fået plads pga. stor efterspørgsel og lav kontaktpris, gælder, at der som alternativ kan vælges andre TV 2 produkter (jf. produktindeks), der ikke er udsolgt.

I fald alle TV 2’s eksponeringsprodukter skulle være udsolgt i en given måned, vil der i mange tilfælde være mulighed for køb af Specifics.

ØVRIGE TILBUD

TV 2 tilbyder også andre muligheder for at imødekomme den enkelte annoncørs ønsker. Kontakt TV 2 Reklamesalg og hør nærmere om:

  • Performance-aftaler
  • National og regional annoncering
  • Alment velgørende og humanitære foreninger mv.
  • Skæv/begrænset distribution
  • Programpakker
  • Kontinuerlige partnerskaber

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.