BOOKING

BOOKING ONLINE

Mediabureauerne har direkte forbindelse til TV 2 Medialink, som giver mulighed for at booke og ændre online. TV 2s Reklameplanlægning agerer på vegne af ikke-online bureauer. I følgende beskrivelse af bestilling af reklametid vil der derfor både nævnes muligheder for online- og ikke-online bureauer.

Ønskes yderligere information om TV 2 Medialink, kan der rettes henvendelse til TV 2s Reklameplanlægning (tlf. 39 75 75 75). Bestilling af ordrer via TV 2 Medialink eller pr. e-mail er at betragte som en booking og dermed bindende for ordregiver. Bookingen bekræftes i form af en kampagneoversigt påført TV 2 Reklamesalgs kampagnenummer for ikke- online bureauer. Onlinebureauer henter selv kampagneoversigten i systemet som bekræftelse. Er der ikke ledig tid, tilbydes annoncøren at komme på venteliste, hvilket giver fortrinsret i tilfælde af ledig tid. Ved booking angives kampagnens max. budget. Max. budgettet kan ikke efterfølgende nedjusteres. Der kan ikke bookes udover max. budget uden at dette opskrives tilsvarende.

FLYTTE- OG ANNULLERINGSREGLER

Flytning og annullering skal ske skriftligt til TV 2. TV-reklamesendetiden kan ikke overdrages.

REGLER OMKRING FLYTNING AF KAMPAGNER på TV

Det er muligt at flytte kampagner frit indtil 15 arbejdsdage før første visning. Flyttes kampagner mellem 10 og 15 arbejdsdage før første visning, betales et gebyr på 15 % af den omsætning, der flyttes. Flyttes kampagner mellem 5 og 10 arbejdsdage før første visning, betales et gebyr på 30 % af den omsætning, der flyttes. Flyttes kampagner mellem 3 og 5 arbejdsdage før første visning, betales et gebyr på 70 % af den omsætning, der flyttes.

REGLER OMKRING ANNULLERING/NEDJUSTERING AF KAMPAGNER PÅ TV

Kampagner, der er booket, kan ikke frit annulleres og kræver skriftlig accept af en TV 2 konsulent.

Annulleres kampagnen tidligere end 20 arbejdsdage før kampagnens første visning, betales 10 % af den annullerede omsætning. Annulleres kampagnen mellem 10 og 20 arbejdsdage før kampagnens første visning, betales 30 % af den annullerede/nedjusterede omsætning.

Annulleres kampagnen mellem 3 og 10 arbejdsdage før kampagnens første visning, betales 70 % af den annullerede/nedjusterede omsætning

Annulleres kampagnen samme dag eller dagen efter betales kampagnens fulde værdi.

NEDREGULERING

Ved nedregulering af den forventede omsætning reguleres blok priser efter ny forhandling.

REGLER OMKRING FLYTNING AF KAMPAGNER PÅ ADDRESSABLE TV KAMPAGNER

Det er muligt at flytte kampagner frit indtil fire arbejdsdage før kampagnens startdato – så længe der er tale om den identiske kampagne (dvs. samme budget, samme annoncørprodukt m.v.)

Hvis flytningen ønskes senere end fire arbejdsdage før kampagnens startdato, betales et gebyr på 20% af omsætningen.

REGLER OMKRING NEDJUSTERING AF KAMPAGNER PÅ ADDRESSABLE TV KAMPAGNER

Bookede addressable tv kampagner kan frit nedjusteres indtil to uger før startdato. Ved nedskrivninger på mere end 50% af det oprindelige budget betales et gebyr på 20% af det nedjusterede budget.

Hvis nedskrivning foretages senere end de to uger og indtil fire arbejdsdage før kampagnens startdato, betales der et gebyr på 20% af det nedjusterede budget.

Sker nedjustering senere end fire dage før startdato, betales der et gebyr på 50% af det nedjusterede kampagnebudget.

Hvis nedjustering sker til samme dag, eller dagen efter kampagnestart, betales et gebyr på 70% af det nedjusterede budget.

REGLER OMKRING ANNULLERING AF KAMPAGNE PÅ ADDRESSABLE TV KAMPAGNER

Bookede addressable tv kampagner kan indtil to uger før startdato annulleres mod et gebyr på 20% af det oprindeligt bookede kampagnebudget.

Hvis annullering foretages senere end de to uger og indtil fire arbejdsdage før startdato, betales der et gebyr på 30% af det annullerede kampagnebudget.

Sker annullering senere end fire dage før startdato, betales der et gebyr på 50% af det annullerede kampagnebudget.

Hvis annullering sker til samme dag eller dagen efter, betales hele værdien af det annullerede budget.

KAMPAGNEDEFINITION

Såfremt en kampagne kører kontinuerligt for samme virksomhed, betragter TV 2 det som én kampagne, uanset at der måtte reklameres for flere produkter eller anvendes forskellige reklamefilm. I tilfælde af, at kampagner ikke er oprettet efter denne retningslinje i TV 2 Medialink, forbeholder TV 2 sig ret til at sammenlægge kampagnerne. Skulle der være indbygget en pause i kampagnen på mere end 21 dage, definerer TV 2 dette som en ny kampagne med et nyt kampagnenummer.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.