PRISER

Priser er opdelt på de enkelte regioner og tager alle udgangspunkt i, at annoncøren er en regional annoncør.

BRUTTO GRUNDPRIS

REGION BRUTTO GRUNDPRIS 2022*
Bornholm 1.300
Fyn 7.500
Lorry 23.570
Midtvest 8.760
Nord 7.500
Syd 12.140
Østjylland 10.080
Øst 7.500

*Normeret 19:30 visning

BLOKPRISER PÅ DE ENKELTE REGIONER

Under menupunktet BLOKPRIS er det muligt at beregne blokpriser på de forskellige Regioner for de enkelte regionale blokke, når man er en regional annoncør. Da regionerne har forskellig størrelse, varierer vore priser på spot i forhold til den enkelte regions indbyggertal. Alle priser er ekskl. moms.

FORSKELLIGE SPOTLÆNGDER

Udgangspunktet for prisberegningerne er et 30 sekunders spot = indeks 100. Under menuen SPOTINDEKS er anført det gældende indeks for andre spotlængder.

BANKEN, REGIONAL TV

Banken bruges i 2022 til diverse reguleringer af kampagnebudgetter (uanset årsag), samt til værdien af eventuelle underleveringer. For underleveringers overførsel til banken gælder en bagatelgrænse på kr. 500,- og tilgodehavender på mindre end kr. 500,- bortfalder. Indeståender i banken skal senest være brugt den 30. november 2022, og kun eventuelle underleveringer fra december 2022 kan overføres til 2023.

Indeståender i tv-banken kan ikke overføres til TV 2’s digitale bank.

Alle bankindeståender, som anvendes på kampagner i 2022, fratrækkes på faktura.

TILLÆG

PLACERING I BLOK

Der kan mod et tillæg i spotprisen på 5 % bestilles reklamespot med placering først eller sidst i reklameblokken. Dette gælder ikke på kampagnekøb.

EFTERSPØRGSELSTILLÆG/-FRADRAG

TV 2 Reklamesalg forbeholder sig retten til at pålægge/fratrække tillæg/fradrag på enkelte blokke. Der udsendes meddelelse herom, og størrelsen af tillægget vil fremgå af meddelelsen.

NATIONALT TILLÆG

Nationale spot uden regional afmelding pålægges et tillæg på 25 % af spottets bruttovisningspris.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.