Mobiltelefon.jpg

Animationer og loops

  • Annoncer må maksimalt loope 3 gange. Den maximale totale animationstid er 45 sekunder – uanset antallet af loops.
  • Animationer før brugerinteraktion (i form af klik eller mouse-over) skal skrives i CSS3 Transitions, Transforms eller Animation – eller med GSAP biblioteker hosted på Cloudflare CDN der kaldes som:

<script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/TweenMax.min.js”>

</script>

  • Non-GSAP JavaScript animationer er ikke tilladt før brugerinteraktion i form af klik eller mouse-over.
  • Framerate i animationer i bannere begrænses til max 18 fs
  • Ingen processor-tunge animationer før brugerinteraktion i form af klik eller mouse-over.
  • Bannere må ikke indeholde vedvarende, hurtige ”stroboskopiske” animationer af grafik, tekst, farver eller baggrundselementer.