Video Reach Planning Tool

Hvor mange ser din online videoreklame færdig?

Online video er i kraftig vækst i disse år og får dermed mere opmærksomhed blandt annoncører og bureauer.

Data Intelligence har lavet en omfattende dækningsanalyse af 3.700 afviklede online videokampagner på hhv. YouTube (Trueview), Addressable TV og Facebook Video i 2018. 

Analysen viser, hvor gode medierne er til at få brugerne til at se reklamerne til ende. Og hvilken dækning man som annoncør kan opnå, hvis man ønsker at brugerne rent faktisk har set hele reklamen?

Denne analyse er også mundet ud i et værktøj, som kan hjælpe dig med at planlægge din online videokampagne, så du får flest mulige personer til at se din video til ende.

Værktøjet optimerer kampagnen for at opnå den største Reach, på set til ende niveau, med det budget, du har til rådighed.

INTRO TIL VÆRKTØJET

I værktøjet har du følgende muligheder/faneblade:

1. Optimér budget
Her indtaster du dit overordnede budget, og du får allokeret budgettet ud på de tre medier efter at få den største reach på set til ende niveau.

2. Læg selv budget
Her kan du selv give budget til de tre medier, og få leveret nøgletal fra planning toolet.

3. Responskurver
Her kan du se hvorvidt dit overordnede eller daglige budget overstiger det anbefalede niveau på medierne.

4. Sammenlign budgetter
Her kan du sammenligne hvad de tre budgetlægninger vil levere af nøgletal.

Oplever du problemer med at bruge værktøjet direkte fra vores side, kan du benytte dette link Video Reach Planning Tool.