Custom Audience

PRODUKTET

HVAD

Custom Audience er et annonceprodukt, hvor annoncører kan målrette reklamer ud fra sin egen kundebase.

HVORDAN

Annoncøren uploader en liste med person identificerbart data (eksempelvis e-mails, tlf.nr. mv.), og ud fra denne liste skabes afviklingsgrundlag for en reklamekampagne.
Dette giver annoncøren mulighed for at målrette specifikke budskaber mod hele eller dele af en kundebase – eller fravælge eksisterende kunder og derved minimere spild.

HVOR

Custom Audience kan benyttes til reklameafvikling på TV 2 Play, tv2.dk og TV 2's gratis apps.

PRAKTIK

PROCES

  1. Kundeliste i csv-filformat uploades til en annoncørspecifik OneDrive mappe. TV 2 tildeler adgang til denne mappe.
  2. Kundelisten matches med tilsvarende datatype i TV 2's Data Warehouse (eks. e-mails)
    • Data hvor der ikke findes et match i TV 2's base slettes.
    • Data hvor der er et match gemmes i en ny fil, og enhver tilknytning til den oprindelige liste fra annoncøren fjernes.
  3. Den nye fil tilknyttes et annoncørspecifikt segment.

DATAANSVAR

TV 2 er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, der sker i forbindelse med eksekveringen af Custom Audience kampagner.

Den enkelte annoncør er omvendt selvstændig dataansvarlig for de kundeoplysninger der oversendes til TV 2. Det betyder, at annoncøren fx skal sikre det nødvendige juridiske grundlag for videregivelsen, så TV 2 lovligt kan modtage og behandle personoplysningerne i forbindelse med kampagnen.

PRIS

CPM 200 (v. 20 sek. spot)

Kontakt

Få mere information om Custom Audience

Jørn Borup

Client Manager, Addressable TV

Mobil: 3010 0127

jbor@tv2.dk