Strande DK.jpg

Produkter og Specifikationer

tech.PNG

Generelle Specifikationer

video.png

PRE-ROLL/BUMPER

desktop_interscroller.png

Desktop Interscroller

tablet_interscroller.png

Tablet Interscroller

mobile_interscroller.png (2)

Mobile Interscroller

wallpaper.png

Wallpaper

bradningbanner.png

Brandingbanner

mobile_ros_grå.png

Mobile ROS

desktop_ros_ny.png

Desktop ROS

adnami.png

ADNAMI PRODUKTER

Skjul
Generelle Specifikationer

ANIMATIONER OG LOOPS 

 • Annoncer må maksimalt loope 3 gange. Den maximale totale animationstid er 45 sekunder – uanset antallet af loops. 
 • Animationer før brugerinteraktion (i form af klik eller mouse-over) skal skrives i CSS3 Transitions, Transforms eller Animation – eller med GSAP biblioteker hosted på Cloudflare CDN der kaldes som: 

<script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/TweenMax.min.js”> 

</script> 

 • Non-GSAP JavaScript animationer er ikke tilladt før brugerinteraktion i form af klik eller mouse-over. 
 • Framerate i animationer i bannere begrænses til max 18 fs 
 • Ingen processor-tunge animationer før brugerinteraktion i form af klik eller mouse-over. 
 • Bannere må ikke indeholde vedvarende, hurtige ”stroboskopiske” animationer af grafik, tekst, farver eller baggrundselementer. 

CLICKTRACKING 

Vælger du at kode dine bannere selv, kan du følge disse guidelines: 

Clicktags – HTML Afleveres HTML bannere skal der enten angives en tydelig clickTAG-funktion i materialet, eller en iframe parameter vi kan sende en click-redirect med i. Angives dette ikke, kan vi ikke garantere, at vi kan tælle kliks på din kampagne. Har du spørgsmål til dette, så ret henvendelse til tv2trafficdigital@tv2.dk 

EKSEMPEL PÅ INDSÆTTELSE AF CLICKTAG I ET HTML-BANNER:

 1. Indsæt følgende script i <head> tagget af banneret: 
 2. <script type='text/javascript'> 
  var clickTag = 'indsæt Click-URL her'; 
  </script> 
 3. Scriptet angiver et tomt clickTag. 
 4. Find den funktion, der er bundet til brugerens click-event. 
  Ofte kan du finde den ved at søge efter “window.open”. 
 5. Skift nu URL’en i denne klik-funktion (window.open-funktionen) ud med en, der kalder clickTAG’et. Det gøres således: 
  window.open(“http://www.koldingstorcenter.dk”,”_blank“); 
 6. Udskiftes med: window.open(window.clickTag); 

Dit banner vil nu kalde den URL, som mediet sender med, når banneret loades – og Google DFP vil kunne tælle klik på banneret.  

Læs evt. mere her: HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/DFP_SB/ANSWER/7046799#CLICKTAGGUIDELINE 

CUSTOM FONTE 

Det anbefales, at man undlader at bruge custom fonte eller kun embedder de karakterer, der er anvendt i banneret. 

Bemærk: Hvis der kaldes et komplet font-bibliotek, når man hurtigt grænsen på 100 kB for et banner. 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager. 

IFRAMES 

HTML-bannere skal være testet til at fungere i frames, da de ofte loades ofte ind i mediets adserver ved hjælp af en disse. 

Bannere må ikke indeholde scripts, der interagerer med andre elementer på siden og risikerer at ødelægge eller på nogen måde ændre ved sidens indhold. 

SCROLLING & MOBILBANNERE 

Mobilbannere må ikke blokere for vertikal scrolling, da det ofte medfører fejlklik og er til irritation for brugerne. 

Brug aldrig touchstart som et alias for click i mobilbannere, da touchstart vil blive skudt afsted når brugeren scroller. 

SERVERKALD 

Antallet af serverkald fra et banner holdes til maksimalt 18 kald ved initialt load og højst yderligere 15 kald ved polite load af hensyn til ikke at sløve sitets performance unødigt. 

Det anbefales i den sammenhæng yderligere, at så mest muligt indhold placeres direkte i bannerets kode, og ikke i filer, der først skal hentes. 

For at minimere antal serverkald bør al ekstern grafik sprites så vidt muligt. 

SSL 

Bannere skal være HTTPS / SSL-kompatible bannere. 

Bemærk: iOS 9 medfører, at man ikke kan blande HTTP- og HTTPS-kald i annoncer. Desuden loader mange adservere nu udelukkende annoncer via HTTPS, og bannere der kalder indhold via HTTP-protokollen risikerer derfor at blive blokeret helt eller kun fremstå delvist. 

VIDEO & AUDIO 

Streaming af video i bannere må så vidt det overholder regler om vægt og loadprocedure benytte autoplay - OBS: Dog må autoplay ikke benyttes på mobil/tablet.  

Afspilning af video må ikke begyndes med lyd ved autoplay. 

Streaming af lyd i bannere skal være brugeraktiveret ved mouse over og skal have ét sekunds forsinkelse ved start. Lyden skal stoppe ved mouse out. Benyttes klik i stedet, skal der være en tydelig mute knap. 

Mediet står for ikke for hosting af streaming med mindre andet eksplicit er aftalt på forhånd. 

Streaming i bannere må max fylde 10 MB efter brugeren har foretaget en aktiv handling. 

Indeholder banneret lyd, skal der være en tydelig stop/mute-knap 

VÆGT 

Uanset format må banneret maksimalt hente 100 kB med følgende undtagelser: 

 • Begrænsning gælder på det initiale load. Data hentet via polite load indgår ikke i opgørelsen af de 100 kB. 
 • Ønskes tungere vægt end 100 KB, skal dette være lavet med polite-load (Max 1 MB). Dvs. det må først loades ved browser-eventet onload. 
 • Load af biblioteker fra nedenstående ofte brugte CDN services tæller ikke med i grænsen på de 100 kB. Følgende biblioteker tillades: 
 • GSAP fra Cloudflare 
 • Seneste to versioner: HTTPS://CODE.JQUERY.COM/JQUERY/ 
 • CDN bibliotekerne skal hentes via HTTPS - også selv om websitet eller banneret kun er i HTTP. 
 • Data der kaldes efter brugerinteraktion tæller ikke med i grænsen på de 100 kB. 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.  

APPS

 TV 2 SPORT 

 

Platforme: iOS + Android  

Formater: 320×160, 320×320, 728x90 

TV 2 VEJR  

  

Platforme: iOS + Android  

Formater: 320×160, 320×320, 728x90

TV 2 NYHEDER  

 

Platforme: iOS + Android  

Formater: 320×160, 320×320, 728x90

TVTID 

 

Platforme: iOS + Android  

Formater: 320×160, 320×320, 728x90  

PRE-ROLL/BUMPER

PRE-ROLL

BUMPER

Preroll afvikles på tværs af alle devices på tv2.dk & apps. Det er muligt at indkøbe nedenstående to produkter. For begge formater gælder følgende.  

Vi tilbyder to forskellige Preroll-produkter  

Format640x360v (16:9) 

Frame-rateMå ikke overstige 25 fps (max. Stream på 700 

Pre-roll  

Afvikles på mobil (tv2.dk og i apps). Ingen maks længde. Skippable efter 15 sek.  

Pre-roll Bumper 

Afvikles på alle devices. Spotlængde: maks 6 sek. Afvikles non-skip. 

For pre-rolls gælder følgende retningslinjer: 

 • Frame-raten må ikke overstige 25 fps (max stream på 700 kbps). 
 • Videoens størrelse må ikke overstige 5 MB.
 • Lyd: Følg disse guidelines. Se HER for yderligere information. 

DESCRIPTION 

VALUE 

NOTES  

Program Loudness (IL) 

0 LU (-23 LUFS) 
+/- 0,5 LU 

Measured over the entire program length 
Accepted tolerance 

Maximum True Peak (Max TP)       

-3d 

Measured at 4 times over sampling 

Maximum Short-term Loudness 

+5 LU (-18 LUFS)       

 

 

 • Klik: Håndteres af vores afspiller.  Der leveres en URL (evt. med clicktracker) samt (hvis ønsket) en visningstæller. 
 • Online video til tv2.dks webplayer, der fremviser i 16:9 formatet, bør leveres i størrelsen: 640 x 360 
 • Filformat: filer skal leveres som MP4/H.264 (FastStartenabled) 
 • TV 2 understøtter VAST 4 + VAST 3 og VPAID standarderne. Kontakt banner@tv2.dk, hvis du er i tvivl om en funktionalitet. 
 • VAST og VPAID – annoncer kan afleveres som 3. parts tags. 
 • Hvis video laveres som VAST, og varigheden er over 15 sekunder, skal kunden implementere en skip-knap, der lader brugeren skippe videoen efter 15 sekunder. 
 • TV 2’s video player understøtter pr. 1.2.2016 ikke Flash. 

OBS: TV 2 anbefaler at læsbare budskaber ikke placeres i nederste højre hjørne samt i de nederste 30px af billedet pga. sammenfald med skip-knap.

Desktop Interscroller

DESKTOP INTERSCROLLER

Størrelse2560x1440 px. 

Afvikles på: Desktop 

IndkøbskanalerIO & Programmatic Guaranteed  

Desktop Interscroller afvikles på alle forsider af tv2.dk. Produktet sælges både CPM-baserert med faste visninger, samt som dagsejerskab, hvor der opnås 100% ejerskab på forsiden af tv2.dk.   

Bannerspecifikationer 

 • Wallpaper size: 2560x1440px 
 • File types: jpeg, png 
 • Weight: max 350 kb 
 • Main message position: centered top 
 • Main message size (w x h): 1000 x 750px 
 • Main message size on page load (w x h): 1000 x 180px (margin-top: 138px) 

Download psd-template HER. 

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling.   

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> Minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden, kan tv2.dk ikke garantere, at kampagnen bliver klar til start. 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.  

Tablet Interscroller

Tablet Interscroller

Størrelse1024x1024 

Afvikles på: Tablet 

IndkøbskanalerIO & Programmatic Guaranteed  

Tablet Interscroller afvikles på alle forsider af tv2.dk samt i vores apps, herunder Nyheder, Sport og Vejr. Produktet sælges både CPM-baseret med faste visninger, samt som dagsejerskab, hvor der opnås 100% ejerskab af alle forsider på enten tv2.dk eller i vores apps. 

Bannerspecifikationer 

 • Wallpaper size: 1024x1024px 
 • File types: jpeg, png 
 • Weight: max 200 kb 
 • Main message position: centered top 
 • Main message size (w x h): 580 x 650px 
 • Main message size on page load (w x h): 580 x 180px (margin-top: 138px) 

Download psd-template HER.

Mobile Interscroller

 

Mobile Interscroller

Adnami Mobile Interscroller

Størrelse: 736x736 

Afvikles på: Mobil  

Indkøbskanaler: IO & Programmatic Guaranteed. Ønsker du afvikling via. Programmatic se Interscroller via. Adnami 

Mobile Interscroller afvikles på alle forsider af tv2.dk samt i vores apps, herunder Nyheder, Sport og Vejr.  

Bannerspecifikationer 

 • Wallpaper size: 736x736px 
 • File types: jpeg, png 
 • Weight: max 200 kb 
 • Main message position: centered top 
 • Main message size (w x h): 320 x 500px 
 • Main message size on page load (w x H): 320 x 160px (margin-top: 112px) 

Download psd-template HER

Test dit mobile interscroller banner her: HER.

Wallpaper

 

DD WALLPAPER

DD Wallpaper afvikles på både forsider og undersider på tv2.dk. Produktet sælges både som CPM med visninger, samt som dagsejerskab, hvor der opnås 100% ejerskab på forsiden af tv2.dk eller en udvalgt sektionsforside.  

Størrelse: 930x180 + to forskellige wallpapers à 2560 x 1440 (med forskellig cut-out) 

Afvikles på: Desktop (+ tablet ved ejerskaber) 

Download psd-template her

Indkøbskanaler: IO & Programmatic Guaranteed. Ønskes afvikling via. Programmatic se Adnami-skin.

Betingelser  

 • Max. Vægt: 100 kb ved initial load og 1 mb. Ved polite load.  
 • Loope: Ja, dog max. 3 gange 
 • Streaming: Ja  
 • Expande: Nej  

DD wallpaper 

Bredde (px) 

Højde (px) 

HTML5 (kb) 

GIF/JPG (kb) 

FPS (max.) 

Animation (sek.) 

NB! 

TV 2 (DD) Top 930x180 

930 

180 

100 

100 

20 

30 

Lyd: bruger-aktiveret ved click/mouse-over, max 45 sek. 

TV 2 (DD) Wallpaper Narrow 2560x1440 

2560 

1440 

N/A 

200 

N/A 

N/A 

Midterste 1000px er ikke synligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Læsbare budskaber anbefales at have en max højde på 780px fra top og max bredde på 140px fra indholdsfelt. 

TV 2 (DD) Wallpaper Wide 2560x1440 

2560 

1440 

N/A 

200 

N/A 

N/A 

Midterste 1260px er ikke synligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Læsbare budskaber anbefales at have en max højde på 780px fra top og max bredde på 140px fra indholdsfelt 

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling.   

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -->Minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden, kan tv2.dk ikke garantere, at kampagnen bliver klar til start. 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager. 

Brandingbanner

BRANDINGBANNER

Størrelse: 930x600 

Afvikles på: Desktop & Tablet  

Indkøbskanaler: Alle 

Brandingbanner findes på både forsider- og undersider på tv2.dk.  

Betingelser  

 • Max. Vægt: 100 kb ved initial load og 1 mb. Ved polite load.  
 • Loope: Ja, dog max. 3 gange 
 • Streaming: Ja  
 • Expande: Nej  

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling.   

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> Minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden, kan tv2.dk ikke garantere, at kampagnen bliver klar til start. 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.  

Mobile ROS

MOBILE ROS

Mobil ROS afvikles på mobil, på tværs af tv2.dk & apps.  

Størrelser320x160 & 320x320 

Afvikles på: Mobil   

IndkøbskanalerAlle  

Betingelser  

 • Max. Vægt: 100 kb ved initial load og 1 mb. Ved polite load.  
 • Loope: Ja, dog max. 3 gange 
 • Filtyper: HTML, GIF, JPEG, PNG,  

Vigtigt om click-funktioner: 

 • På mobile web (tv2.dk) initialiseres clicks enten med et <a href=””> tag eller en window.open funktion. 
 • I apps kaldes clicks enten med <a href=””> eller med mraid.open. 
 • Det er VIGTIGT, at der ikke benyttes window.open i bannere, der skal afvikle i apps, da dette vil resultere i at landingssiden vil åbne inde i bannerplaceringen. 
 • Hvis du vil være sikker på at gøre det rigtigt, så brug Adform’s Creative Toolkit. Se mere her: 
  HTTP://CREATIVE.ADFORM.COM/SUPPORT/DOCUMENTATION/BUILD-MOBILE-MRAID-BANNERS
 • For mere viden om mraid-standarden, se her: 
 • HTTP://WWW.IAB.NET/MRAID 
 • HTTP://WEBTESTER.MRAID.ORG/ 

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling.   

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid-> Minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden, kan tv2.dk ikke garantere, at kampagnen bliver klar til start. 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.  

Desktop ROS

ROS + STICKY ROS

 

ROS

Afvikles på tværs af alle devices på tv2.dk.  

Størrelser160x600, 300x250, 930x180 

Afvikles Desktop, Mobil & Tablet    

IndkøbskanalerAlle 

Betingelser  

 • Max. Vægt: 100 kb ved initial load og 1 mb. Ved polite load.  
 • Loope: Ja, dog max. 3 gang 
 • Filtyper: HTML, GIF, JPEG, PNG,  

STICKY ROS

ROS Sticky indeholder sticky formater, som følger med brugeren hele vejen til bunden af en sidevisning. Som annoncør er du derfor sikret høj viewability på over 75%.  

Størrelser160x600 & 300x600 

Afvikles Desktop & Tablet    

IndkøbskanalerAlle 

Betingelser  

 • Max. Vægt: 100 kb ved initial load og 1 mb. Ved polite load.  
 • Loope: Ja, dog max. 3 gang 
 • Filtyper: HTML, GIF, JPEG, PNG,  
ADNAMI PRODUKTER

High Impact via. Adnami 

TV 2 understøtter afvikling af High Impact via. Adnami. Vi understøtter pr. 1. maj 2021 følgende formater. 

Mobile Midscroll 

Afvikles på mobil, på forsiden af tv2.dk, samt alle sektionsforsider og artikelsider. 

Skin 
Afvikles på Desktop, på forsiden af tv2.dk, samt alle sektionsforsider og artikelsider. 

Midscroll Desktop
Afvikles på Desktop og Tablet, på forsiden af tv2.dk, samt alle sektionsforsider og artikelsider. 

Specs og formater kan ses her: https://www.adnami.io/specs