TV_hangin_on_wooden_wall-2.jpg

ADDRESSABLE TV TERMS

UNDERLEVERING PÅ ADDRESSABLE TV

Afvikling af Addressable TV kampagner opgøres altid ift. TV 2’s tal.

I tilfælde af underleveringer tilbydes følgende muligheder:

  • Kampagne går online igen og leveres færdigt hurtigst muligt.
  • Underlevering overføres til en kommende kampagne. Traffic kan godkende, at visninger konverteres til et andet produkt, såfremt lagersituationen tillader det.
  • Visningerne lægges i banken og bruges på en fremtidig kampagne (digital eller TV).

BANKEN, ADDRESSABLE TV OG DIGITAL

Banken bruges i 2020 kun til værdien af eventuelle underleveringer samt reguleringer. For underleveringers overførsel til banken gælder en bagatelgrænse på kr. 2.000,- og tilgodehavender på mindre end kr. 2.000,- bortfalder. Indeståender i banken skal senest være brugt den 30. november 2020, og kun eventuelle underleveringer fra december 2020 kan overføres til 2021.

Alle bankindeståender, som anvendes på kampagner i 2020 fratrækkes på faktura.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.