BETALINGSBETINGELSER

FORUDBETALENDE KUNDER

Det samlede beløb faktureres inden kampagnens start med en betalingsbetingelse på 8 dage før første visningsdag.
Forudbetalende ordregivere skal være opmærksomme på, at forudbetaling skal være TV 2 DANMARK A/S i hænde rettidigt før første visningsuge.

KONTINUERLIG SIKKERHED

Alle ordregivere, som stiller kontinuerlig sikkerhed, faktureres tirsdag efter hver bookingmåned og har betalingsfrist fakturadato + 30 dage.

DER KAN STILLES KONTINUERLIG SIKKERHED VIA:

  • Deltagelse i Kreativitet & Kommunikations ”Garantiordning for udvalgte danske medier”
  • Anfordringsgaranti
  • Spærret konto

Sikkerhedsstillelsen beregnes på baggrund af de to største sammenhængende måneders omsætning (inden for det sidste år), dog min. 200.000 kr. 

RABAT VED TIDLIG BETALING

Ordregivere, som har stillet kontinuerlig sikkerhed, har mulighed for at indgå en aftale med TV 2 DANMARK A/S’ Økonomiafdeling om rabat ved tidlig betaling.

KØB VIA BETALINGSKORT

Visa, Visa Electron og Mastercard udstedt af en bank i Kongeriget Danmark, kan benyttes til betaling af kampagner på TV 2 CONNECT. 
 

FORTRYDELSESRET

Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af kampagner på TV 2 CONNECT. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, altså fra du afgiver din bestilling på TV 2s hjemmeside til den udløber 14 dage efter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. 

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis din kampagne endnu ikke er gået live. I praksis betyder det, at startdatoen for din kampagne endnu ikke er overskredet, da der her gives afkald på fortrydelsesretten. Ved dit køb på TV 2 CONNECT har du udtrykkeligt samtykket til og anerkendt, at fortrydelsesretten bortfalder, når kampagneperioden påbegyndes. 

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden kampagnestart og inden udløbet af 14-dages fristen - i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til TV 2 DANMARK A/S, Rugaardvej 25, 5100 Odense C eller til TV 2 Reklamesalg på banner@tv2.dk. 

 

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende: 

- E-mail adresse 

- Annoncør 

- Ordrenummer 

- Mobilnummer 

 

TV 2 DANMARK A/S refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor TV 2 DANMARK A/S har modtaget din meddelelse om fortrydelse. 

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.