GODTGØRELSER OG PROVISION

Godtgørelser og provision beregnes af kampagnens pris efter fradrag af ordrerelaterede rabatter og annoncørrabatter og fratrækkes ved fakturering af kampagnen.

ONLINE- OG KAMPAGNEHÅNDTERINGSGODTGØRELSE, TV

Der kan opnås 0,5 % i online- og kampagnehåndteringsgodtgørelse på tv-kampagner. Godtgørelsen gives til reklame- og mediebureauer, som anvender TV 2 MediaLink.

BUREAUPROVISION, REGIONALT TV

Der kan opnås 5 % i bureauprovision på alle regionale tv-kampagner. Provisionen gives til reklame- og mediebureauer. Regionale kampagner til national pris er underlagt de nationale regler for udbetaling af godtgørelser.

SIKKERHEDSGODTGØRELSE, TV OG DIGITAL

Der kan opnås 1 % i sikkerhedsgodtgørelse på alle reklamekampagner på TV 2s kanaler. Sikkerhedsgodtgørelsen gives til ordregivere, som stiller sikkerhed for betaling i form af deltagelse i Kreativitet & Kommunikations ”Garantiordning for udvalgte danske medier”, anfordringsgaranti, spærret konto eller rettidig betaling før visningsuge. Forudbetalende kunder får efter rettidig betaling godtgørelsen på separat kreditnota.

INFORMATIONSGODTGØRELSE, DIGITAL

Der kan opnås 2 % i informationsgodtgørelse på alle digitale reklamekampagner. Informationsgodtgørelsen ydes til ordregivende reklame- og mediebureauer i det omfang, der tilsikres:

  • Ajourføring af priser, formater, tekniske krav, statistik og øvrige standardbetingelser.
  • Meddelelse til annoncørerne om relevant information.
  • Udveksling af erfaringer og resultater fra egen research som er relevant for TV 2 DANMARK A/S.

TEKNISK GODTGØRELSE, DIGITAL

1. Der kan opnås 4 % i teknisk godtgørelse på alle digitale reklamekampagner. Teknisk godtgørelse ydes til ordregivende reklame- og mediebureauer, i det omfang overholdelse af TV 2 DANMARK A/S’ tekniske specifikationer tilsikres:

  • Ordregivende bureau tilsikrer at levere færdigt materiale til TV 2 senest 2 arbejdsdage før eksekvering.
  • Leveringsbetingelser bør være realistiske, så nødvendig teknisk kontrol og implementering håndteres forsvarligt. Leveringsbetingelser gælder også ved 3. parts ad serving. Som færdigt materiale forstås fejlfrit og velfungerende materiale, som overholder TV 2s standardbetingelser.
  • Ordregivende bureau tilsikrer ajourføring ved brug af 3. parts tracking. Herved forstås opstartstjek af at tracking er implementeret korrekt og data overføres fejlfrit.
  • Ordregivende bureau tilsikrer at TV 2s tekniske specifikationer, tekniske krav og øvrige standardbetingelser overholdes.

2. Ved overholdelse af TV 2s leveringsbetingelser og specifikationer samt formater, tekniske krav og øvrige standardbetingelser, orienteres ordregivende bureau umiddelbart efter og senest 48 timer efter hhv. modtagelse af materiale og efterfølgende godkendelse af materiale, hvorvidt materialet lever op til de tekniske krav m.v.

3. Såfremt kravene angivet i pkt. 1 og 2, ikke er overholdt, kan TV 2 efterfølgende debitere ordrens tekniske godtgørelse.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.