x factor 207619.jpg

NATIONALE BETINGELSER

GARANTIER

Når der købes Specifics eller Eksponeringskampagner på TV 2 får annoncørerne garanti på den enkelte kampagne. På Specifics købet hænger de forventede Eksponeringer (18+), på et givent spot, nøje sammen med prissætningen, og garantien sikrer annoncøren den leverance af eksponeringer, der er bestilt. Opnår kampagnen ikke det forventede antal eksponeringer, placerer TV 2 Reklameplanlægning de resterende eksponeringer, som garantien sikrer, i direkte forbindelse med kampagnen. Er der i kampagnen benyttet forskellige spotlængder, beregnes kompensationen ved hjælp af spotpris-indekset. Såfremt kampagnen ikke må fortsætte efter en bestemt ugedag, oplyses det i bemærkningsfeltet i TV 2 Medialink, også af hensyn til placering af eventuelle kompensationsspot i kampagnens afslutning. 

YDERLIGERE KOMPENSATION VED UNDERLEVERING

Hvis en ordre består af minimum 2 mio. eksponeringer, og afvikles over minimum 14 dage, og annoncøren samtidig oplever en underlevering på mere end 250.000 eksponeringer, tilbyder TV 2 en kompensation på 100% på de eksponeringer, som overstiger 250.000 (Specifics Plus dog 200%).

En ordre, der eksempelvis underleveres med 430.000 eksponeringer, vil således få værdien af de første 250.000 eksponeringer sat i banken 1:1. De resterende 180.000 eksponeringer vil blive kompenseret med 100% og derfor udløse en værdi af 360.000 eksponeringer. Underleveringen på 430.000 udløser således 610.000 eksponeringer i alt. Der kan dog aldrig udbetales en samlet kompensation for underlevering, der overstiger ordrens værdi.

Kompensationsreglerne er kun gældende ved rettidig indgået årsaftale, og omfatter ikke Classic eller Split Risc produkter. Som konsekvens af ny lovgivning pr. 1. juli 2020 tilbydes den ekstraordinære kompensation IKKE til annoncører, der annoncerer for spil/spillevirksomhed eller for forbrugslån/forbrugslånsvirksomhed.

EKSPONERINGSKAMPAGNER

For Eksponeringskampagner, der løber tre hele dage eller kortere, gælder at al ekstraordinær kompensation i forbindelse med underleveringer bortfalder.

For eksponeringskampagner på TV 2s kanaler gælder følgende indkøbskorridorer, hvis kampagnen er 3 dage eller kortere:

  • Minimum 250.000 ikke indekserede eksponeringer pr. bestillingslinje pr. dag (minimum 250.000 pr. dag betyder at en ordrelinje, der er tidsbegrænset til fx 40 timer skal indeholde mindst 250.000 * (40 / 24) = 416.666 exp i alt)
  • Maksimum på 4.500.000 ikke indekserede eksponeringer pr. bestillingslinje pr. dag

For længere eksponeringskampagner på TV 2s kanaler gælder følgende indkøbskorridorer:

    • Ved kampagner der løber længere end 3 dage skal der bestilles minimum på 750.000 ikke indekserede eksponeringer pr. uge

 

KAMPAGNEDEFINITION

Såfremt en kampagne kører kontinuerligt for samme virksomhed, betragter TV 2 det som én kampagne, uanset at der måtte reklameres for flere produkter eller anvendes forskellige reklamefilm. I tilfælde af, at kampagner ikke er oprettet efter denne retningslinje i TV 2 Medialink, forbeholder TV 2 sig ret til at sammenlægge kampagnerne. Skulle der være indbygget en pause i kampagnen på mere end 21 dage, definerer TV 2 dette som en ny kampagne med et nyt kampagnenummer.

OPGØRELSE AF EKSPONERINGER

Eksponeringer opgøres på baggrund af sening, der er foretaget live eller tidsforskudt i optil 7 dage efter udsendelsesdagen. Kampagner vil som udgangspunkt først blive opgjort 8 arbejdsdage efter kampagnens slutdato og omfatte live og tidsforskudt sening indtil denne dag. Sening på andre platforme end tv indgår som på tv.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.