SPECIFICS TV 2

På TV 2 bestemmes prisen for en visning af det forventede antal seere i 18 år+ og det forventede visningstidspunkt for reklameblokken. Prisen udtrykkes med en enhedspris pr. 1.000 seerkontakter (CPM).

I 2021 er det antallet af uger, hvor en annoncør aktivt køber Specifics, som afgør hvilken nettopristabel, der skal anvendes. En aktiv uge defineres som et ugentligt køb på min. 1,7 mio. eksponeringer i 30 sek.

De endelige priser fastlægges ud fra indrykningsmønsteret.

Eksempel:

For annoncør, der køber Specifics 19 uger om året, koster et 30 sekunders spot i en reklameblok estimeret til 425.000 Eksponeringer (18+) i tidsrummet kl. 17.00 til 23.00 i oktober 2021, 425.000 x 105/1.000 = kr. 44.625,-.

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 40+ UGER

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17:00-23:00)

P18+ Off-prime
Januar 39 27
Februar 40 28
Marts 55 36
April 69 45
Maj 77 49
Juni 61 40
Juli 36 27
August 60 40
September 72 47
Oktober 77 48
November 77 48
December 53 35

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 14-39 UGER

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17:00-23:00)

P18+ Off-prime
Januar 54 34
Februar 58 38
Marts 77 48
April 93 59
Maj 102 61
Juni 83 50
Juli 45 32
August 79 48
September 96 58
Oktober 105 65
November 105 65
December 73 44

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 5-13 UGER   

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17:00-23:00)

P18+ Off-prime
Januar 75 45
Februar 76 49
Marts 101 63
April 114 78
Maj 123 79
Juni 101 69
Juli 61 45
August 99 66
September 117 77
Oktober 123 79
November 123 79
December 90 59

ANNONCERING UNDER 1,7 MIO. EKSPONERINGER PR. UGE   

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17:00-23:00)

P18+ Off-prime
Januar 88 55
Februar 89 56
Marts 113 70
April 131 87
Maj 144 90
Juni 129 83
Juli 76 55
August 123 80
September 144 91
Oktober 152 95
November 152 95
December 113 71

TV 2 forbeholder sig ret til at justere alle prisplader med op til +5% pr. måned.

SPECIFICS PLUS TV 2

Specific Plus er et produkt, der er tiltænkt annoncører, som ønsker at booke en kvalitetskampagne, der først kan bookes efter den normale deadline for månedsbooking. Produktet udbydes alene til nye kampagner for produkter, som der ikke allerede annonceres for i den pågældende måned. Specific Plus er således ikke et værktøj til at købe op på allerede bookede Specific kampagner, som ikke har nået deres budget.

Mod et 10% tillæg på ordrens samlede budget kan du få følgende fordele:

  • Sen booking af kampagnen, senest kl. 12.00 tirsdagen før visningsuge
  • Placeringssikkerhed (mod betaling af gns. bud)
  • Ekstraordinære kompensationsregler
  • Muligheden for at købe Specifics Plus i kombination med koblet Eksponeringspakke (3:1)

Udbuddet af Specifics Plus styres af TV 2 Reklamesalg.

BUD

Når der indtastes ønsker på måneds- og ugeplan, kan de enkelte spot tillægges et bud efter eget valg. Størrelsen af buddet kan være afgørende for, om spottet får plads i den ønskede blok. Hvis der kræves bud i reklameblokken, prioriteres spottene i forhold til budstørrelse.

EFTERSPØRGSELSTILLÆG/-FRADRAG

Et tillæg/fradrag kan pålægges/fratrækkes visse reklameblokkes grundpris. Størrelsen af et sådant tillæg/fradrag vil fremgå af TV 2 Reklamesalgs månedsplan/ugeplan og fastsættes af TV 2 Data & Insight.

PLACERING I BLOK

Visninger kan bookes først, anden, næstsidst, eller sidst i en reklameblok mod et tillæg. Tillægget udgør 5% først i blokken og 3% sidst i blokken (grundpris +/- tillæg/fradrag). Tillægget er ligeledes 3% for nr. 2 i blokken og 1% for næstsidst i blokken.

MÅNEDSVOLUMENRABAT PÅ SPECIFIC KØB

Månedsrabatten gives på basis af den realiserede Specific omsætning pr. måned. Det er den samlede omsætning pr. annoncør pr. måned på Specific køb isoleret, der udløser en rabat jf. nedenstående tabel.

NETTOBUDGET 2021

KONTANTRABAT

0 – 99.999

6,00%

100.000 – 199.999

6,30%

200.000 – 299.999

6,70%

300.000 – 399.999

7,00%

400.000 – 499.999

7,30%

500.000 – 599.999

7,60%

600.000 – 699.999

8,00%

700.000 – 799.999

8,30%

800.000 – 899.999

8,60%

900.000 – 999.999

8,90%

1.000.000 – 1.099.999

9,20%

1.100.000 – 1.199.999

9,50%

1.200.000 – 1.299.999

9,80%

1.300.000 – 1.399.999

10,10%

1.400.000 – 1.499.999

10,40%

1.500.000 – 1.599.999

10,70%

1.600.000 -

11,00%

Ved omsætning over kr. 1,6 mio. pr. måned gives fortsat 11,0 % rabat. Rabatterne fratrækkes på spotniveau.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.