x factor 207619.jpg

SPECIFICS TV 2

På TV 2 bestemmes prisen for en visning af det forventede antal seere i 18 år+ og det forventede visningstidspunkt for reklameblokken. Prisen udtrykkes med en enhedspris pr. 1.000 seerkontakter (CPM).

I 2020 er det antallet af uger, hvor en annoncør aktivt køber Specifics, som afgør hvilken nettopristabel, der skal anvendes. En aktiv uge defineres som et ugentligt køb på min. 1,7 mio. eksponeringer i 30 sek.

De endelige priser fastlægges ud fra indrykningsmønsteret.

Eksempel:

For annoncør, der køber Specifics 19 uger om året, koster et 30 sekunders spot i en reklameblok estimeret til 425.000 Eksponeringer (18+) i tidsrummet kl. 18.00 til 23.00 i oktober 2020, 425.000 x 101/1.000 = kr. 42.925,-.

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 40+ UGER

Specifics TV 2 P18+ Prime P18+ Off-prime
Januar 38 26
Februar 39 27
Marts 53 35
April 67 44
Maj 74 48
Juni 59 39
Juli 35 26
August 58 39
September 70 46
Oktober 74 47
November 74 47
December 51 34

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 14-39 UGER

Specifics TV 2 P18+ Prime P18+ Off-prime
Januar 52 33
Februar 56 37
Marts 74 47
April 90 57
Maj 99 59
Juni 80 49
Juli 43 31
August 76 47
September 93 56
Oktober 101 63
November 101 63
December 71 43

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 5-13 UGER   

Specifics TV 2 P18+ Prime P18+ Off-prime
Januar 72 44
Februar 73 48
Marts 98 61
April 110 76
Maj 119 77
Juni 98 67
Juli 59 44
August 96 64
September 113 75
Oktober 119 77
November 119 77
December 87 57

ANNONCERING UNDER 1,7 MIO. EKSPONERINGER PR. UGE   

Specifics TV 2 P18+ Prime P18+ Off-prime
Januar 85 53
Februar 86 54
Marts 109 68
April 127 84
Maj 139 87
Juni 125 81
Juli 73 53
August 119 78
September 139 88
Oktober 147 92
November 147 92
December 109 69

TV 2 forbeholder sig ret til at justere priserne med op til 5%.

SPECIFICS PLUS TV 2

Specific Plus er et produkt, der er tiltænkt annoncører, som ønsker at booke en kvalitetskampagne, der først kan bookes efter den normale deadline for månedsbooking. Produktet udbydes alene til nye kampagner for produkter, som der ikke allerede annonceres for i den pågældende måned. Specific Plus er således ikke et værktøj til at købe op på allerede bookede Specific kampagner, som ikke har nået deres budget.

Mod et 10% tillæg på ordrens samlede budget kan du få følgende fordele:

  • Sen booking af kampagnen, senest kl. 12.00 tirsdagen før visningsuge
  • Placeringssikkerhed (mod betaling af gns. bud)
  • Ekstraordinære kompensationsregler
  • Muligheden for at købe Specifics Plus i kombination med koblet Eksponeringspakke (3:1)

Udbuddet af Specifics Plus styres af TV 2 Reklamesalg.

BUD

Når der indtastes ønsker på måneds- og ugeplan, kan de enkelte spot tillægges et bud efter eget valg. Størrelsen af buddet kan være afgørende for, om spottet får plads i den ønskede blok. Hvis der kræves bud i reklameblokken, prioriteres spottene i forhold til budstørrelse.

EFTERSPØRGSELSTILLÆG/-FRADRAG

Et tillæg/fradrag kan pålægges/fratrækkes visse reklameblokkes grundpris. Størrelsen af et sådant tillæg/fradrag vil fremgå af TV 2 Reklamesalgs månedsplan/ugeplan og fastsættes af TV 2 Analyse.

PLACERING I BLOK

Visninger kan bookes først, anden, næstsidst, eller sidst i en reklameblok mod et tillæg. Tillægget udgør 5% først i blokken og 3% sidst i blokken (grundpris +/- tillæg/fradrag). Tillægget er ligeledes 3% for nr. 2 i blokken og 1% for næstsidst i blokken.

MÅNEDSVOLUMENRABAT PÅ SPECIFIC KØB

Månedsrabatten gives på basis af den realiserede Specific omsætning pr. måned. Det er den samlede omsætning pr. annoncør pr. måned på Specific køb isoleret, der udløser en rabat jf. nedenstående tabel.

NETTOBUDGET 2020

KONTANTRABAT

0 – 99.999

6,00%

100.000 – 199.999

6,30%

200.000 – 299.999

6,70%

300.000 – 399.999

7,00%

400.000 – 499.999

7,30%

500.000 – 599.999

7,60%

600.000 – 699.999

8,00%

700.000 – 799.999

8,30%

800.000 – 899.999

8,60%

900.000 – 999.999

8,90%

1.000.000 – 1.099.999

9,20%

1.100.000 – 1.199.999

9,50%

1.200.000 – 1.299.999

9,80%

1.300.000 – 1.399.999

10,10%

1.400.000 – 1.499.999

10,40%

1.500.000 – 1.599.999

10,70%

1.600.000 -

11,00%

Ved omsætning over kr. 1,6 mio. pr. måned gives fortsat 11,0 % rabat. Rabatterne fratrækkes på spotniveau.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.