SPECIFICS TV 2

På TV 2 bestemmes prisen for en visning af det forventede antal seere i 18 år+ og det forventede visningstidspunkt for reklameblokken. Prisen udtrykkes med en enhedspris pr. 1.000 seerkontakter (CPM).

I 2022 er det antallet af uger, hvor en annoncør aktivt køber Specifics, som afgør hvilken nettopristabel, der skal anvendes. En aktiv uge defineres som et ugentligt køb på min. 1,7 mio. eksponeringer.

De endelige priser fastlægges ud fra indrykningsmønsteret.

Eksempel:

For annoncør, der køber Specifics 19 uger om året, koster et 30 sekunders spot i en reklameblok estimeret til 425.000 Eksponeringer (18+) i tidsrummet kl. 17.00 til 23.00 i oktober 2022, 425.000 x 104/1.000 = kr. 44.200,-.

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 40+ UGER

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17:00-23:00)

P18+ Off-prime
Januar 41 29
Februar 43 30
Marts 54 35
April 68 45
Maj 76 48
Juni 65 43
Juli 37 28
August 64 42
September 73 47
Oktober 76 48
November 77 48
December 53 36

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 14-39 UGER

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17:00-23:00)

P18+ Off-prime
Januar 58 36
Februar 62 40
Marts 76 47
April 92 58
Maj 101 61
Juni 87 53
Juli 47 33
August 84 51
September 97 59
Oktober 104 64
November 105 65
December 73 46

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 5-13 UGER   

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17:00-23:00)

P18+ Off-prime
Januar 76 48
Februar 80 52
Marts 97 61
April 113 77
Maj 122 79
Juni 107 71
Juli 64 44
August 105 68
September 119 78
Oktober 123 80
November 123 79
December 93 61

ANNONCERING UNDER 1,7 MIO. EKSPONERINGER PR. UGE   

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17:00-23:00)

P18+ Off-prime
Januar 91 58
Februar 95 60
Marts 112 69
April 132 86
Maj 144 92
Juni 132 84
Juli 80 52
August 128 82
September 144 92
Oktober 149 94
November 152 95
December 113 71

TV 2 forbeholder sig ret til at justere alle prisplader med op til +5% pr. måned.

SPECIFICS PLUS TV 2

Specific Plus er et produkt, der er tiltænkt annoncører, som ønsker at booke en kvalitetskampagne, der først kan bookes efter den normale deadline for månedsbooking. Produktet udbydes alene til nye kampagner for produkter, som der ikke allerede annonceres for i den pågældende måned. Specific Plus er således ikke et værktøj til at købe op på allerede bookede Specific kampagner, som ikke har nået deres budget.

Mod et 10% tillæg på ordrens samlede budget kan du få følgende fordele:

  • Sen booking af kampagnen, senest kl. 12.00 tirsdagen før visningsuge
  • Placeringssikkerhed (mod betaling af gns. bud)
  • Ekstraordinære kompensationsregler
  • Muligheden for at købe Specifics Plus i kombination med koblet Eksponeringspakke (3:1)

Udbuddet af Specifics Plus styres af TV 2 Reklamesalg.

BUD

Når der indtastes ønsker på måneds- og ugeplan, kan de enkelte spot tillægges et bud efter eget valg. Størrelsen af buddet kan være afgørende for, om spottet får plads i den ønskede blok. Hvis der kræves bud i reklameblokken, prioriteres spottene i forhold til budstørrelse.

EFTERSPØRGSELSTILLÆG/-FRADRAG

Et tillæg/fradrag kan pålægges/fratrækkes visse reklameblokkes grundpris. Størrelsen af et sådant tillæg/fradrag vil fremgå af TV 2 Reklamesalgs månedsplan/ugeplan og fastsættes af TV 2 Data & Insight.

PLACERING I BLOK

Visninger kan bookes først, anden, næstsidst, eller sidst i en reklameblok mod et tillæg. Tillægget udgør 5% først i blokken og 3% sidst i blokken (grundpris +/- tillæg/fradrag). Tillægget er ligeledes 3% for nr. 2 i blokken og 1% for næstsidst i blokken.

TILKØB AF PLACERING PÅ PLAY

Ved køb af Specifics placeringer beliggende i primetime kan den tilsvarende blokplacering tilkøbes på PLAY.

Prisen beregnes på baggrund af et procentuelt tillæg af den total spotpris. TV 2 fastsætter det procentuelle tillæg for tilkøb på månedlig basis forud for månedsbooking.

ENDELIG PRISSÆTNING

Da den endelige prisfastsættelse er underlagt udbud/efterspørgselsvilkår, giver TV 2 ingen former for prisgaranti på årsbasis.

Kampagnepriser er først endelige efter deadline for månedsbooking og efterfølgende stacking.

MÅNEDSVOLUMENRABAT PÅ SPECIFIC KØB

Månedsrabatten gives på basis af den realiserede Specific omsætning pr. måned. Det er den samlede omsætning pr. annoncør pr. måned på Specific køb isoleret, der udløser en rabat jf. nedenstående tabel.

NETTOBUDGET 2022

KONTANTRABAT

0 – 99.999

6,00%

100.000 – 199.999

6,30%

200.000 – 299.999

6,70%

300.000 – 399.999

7,00%

400.000 – 499.999

7,30%

500.000 – 599.999

7,60%

600.000 – 699.999

8,00%

700.000 – 799.999

8,30%

800.000 – 899.999

8,60%

900.000 – 999.999

8,90%

1.000.000 – 1.099.999

9,20%

1.100.000 – 1.199.999

9,50%

1.200.000 – 1.299.999

9,80%

1.300.000 – 1.399.999

10,10%

1.400.000 – 1.499.999

10,40%

1.500.000 – 1.599.999

10,70%

1.600.000 -

11,00%

Ved omsætning over kr. 1,6 mio. pr. måned gives fortsat 11,0 % rabat. Rabatterne fratrækkes på spotniveau.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.